Knarrnäs historia

Om Knarrnäs historia

Så vitt det går att läsa sig till låg den utsprungliga gården Knarrnäs ca 1 km väster om dagen gårdscenter, dvs där man idag hittar Fredriksro. Gårdbebyggelsen flyttades antagligen i början av 1900-talet till sitt nuvarande läge. Själva namnet Knarrnäs skall också kunna härledas till vikinga- och medeltidens vanliga fraksskeppstyp "knarren" och redden väster om Knarrnäset skall då utgjort den relativt skyddade vik där knarrar kunde ankra upp i inväntan på bättre seglingsväder. Det är också en stiliserad knarr du ser i vår logga.  

Under större delen av 2000-talet har Knarrnäs varit ett småskaligt lantbruk med en mängd olika djur. Parallellt med det har Nacka kommun bedrivit daglig verksamhet på platsen. Sedan januari 2020 är det nya arrendatorer på gården.


Nedan bilder på en vält och en såddmaskin som fortfarande kan ses parkerade, kvarglömda på Kärrtorp. De ger en bild av hur man brukat markerna på Knarrnäs genom åren.

Du som läser det här och vet mer om Knarrnäs historia får gärna höra av dig till oss så kanske vi kan lägga ut mer information om gården här.