Fårfadder

Bli fadder till ett får?

Till dig som läser det här och tycker det kunde vara kul och lärorikt att ta ett lite större ansvar för naturen på Knarrnäs och samtidigt lära dig mer om djurhållning och livet på landet så finns det möjlighet att bli fårfadder på Knarrnäs. För 5 000:- får du ett helt eget får i flocken som är "ditt" under 12 månader med möjlighet till förlängning. Det kan också vara ett "eget" lamm som du får namnge och sedan följa dess utveckling tills det är fullvuxet. Du får också behålla den ullen vid klippningen, om du vill och i mån av tid och intresse kan du också vara med och hjälpa till på gården, till exempel utfodra fåren och flytta dem mellan de olika betesmarkerna. Om du tycker det är intressant skicka en intresseanmälan via kontaktlänken ovan så kommer vi att kontakta dig.


Läs också Annika Carlsson Kanayamas insändare i Land från 21 oktober 2019 nedan.